OBLASTNÍ STOMATOLOGICKÁ KOMORA
PARDUBICE - CHRUDIM

Termíny sněmů v roce 2024 - doplněn program letního sněmu

Zveřejněno: 16. prosince 2022

Termíny sněmů OSK Pardubice, Chrudim jsou v roce 2024 následující: letní sněm 5. června 2024, zimní sněm 28. listopadu 2024. Těšíme se na vás.

Pozvánka na letní sněm OSK Pardubice Chrudim dne 05.06.2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jménem představenstva OSK Pardubice Chrudim si vás dovoluji pozvat na letní sněm dne 5. června 2024 v prostorách Univerzity Pardubice, posluchárna A1. Účast na sněmu bude ohodnocena jedním kreditem v rámci celoživotního vzdělávání. V případě zúčastnění se odborné přednášky získáte další kredit.

Program:

15:30 – 16:00 Prezence

16:00 – 17:00 Předání informací z 82. jednání sněmu ČSK ve Špindlerově Mlýně. • Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění • Změny jednacích řádů • Změny ve vzdělávacích programech • Novela ke zmírnění nároků na ZL ze zemí mimo EU • Blížící se volby nového prezidenta ČSK Předání informací o chodu OSK, RK OSK a ČR OSK za uplynulé období. • Fungování LPS

17:30 – 18:30 Odborná přednáška: Doc. MUDr. Radochová Vladimíra, Ph.D. - Projevy celkových onemocnění v dutině ústní

 

Po skončení prvního bloku bude zajištěno občerstvení.

 

MDDr. Kateřina Kratochvílová předsedkyně OSK Pardubice – Chrudim